Echografie – Scheemda

Echografie

Echografie

Wat is echografie?

Echografie is een betrouwbare beeldvormende techniek bij klachten aan het bewegingsapparaat. Het onderzoek richt zich op het in beeld brengen van spieren en pezen, banden en gewrichtsranden.

Wat is de waarde van echografisch onderzoek?

Echografie is als aanvulling op het standaard fysiotherapeutisch onderzoek van grote toegevoegde waarde. Door echografie kan er uitsluitsel worden gegeven over het aanwezig zijn van schade aan verschillende weefsels, zoals een spierscheuring, peesscade, ontstekingsbeelden, kalk- en vochtophopingen. Uit de gebruikelijke testen is niet altijd aan te tonen wat er precies aan de hand is, daarom is het voor de in te zetten therapie belangrijk om de mate van letsel vast te stellen.

Wat doet de fysiotherapeut?

Na een korte inventarisatie van de klachten wordt met een scanner voorzien van echovloeistof de klachtenregio gescand volgens een vast protocol. Hiermee worden de belangrijkste weefsels in beeld gebracht waarna er een uitspraak kan worden gedaan over de situatie ter plaatse.

Wat gebeurt er vervolgens?

Met het verkregen beeld wordt het behandelplan opgesteld of wordt de patient voor verder onderzoek verwezen naar de huisarts.

Is het onderzoek pijnlijk of schadelijk?

Het onderzoek is niet pijnlijk, door de gebruikte signaalfrequentie treden er geen reacties of veranderingen op in het onderzochte weefsel. Het onderzoek is dan ook in geen enkel geval schadelijk.

Voor meer vragen: neem contact met ons op of vraag uw eigen fysiotherapeut.